Νέα καταχώρηση

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ/ΤΕΧΝΙΚΟΣ Φ.Α

ΖήτησηΕργασία. Τελευταία ενημέρωση: 25/11/2021
Η τεχνική εταιρεία ΚΑΛΑΘΑΣ ΕΤΕΕ, Φιλικής Εταιρείας 70, ζητεί υδραυλικό και τεχνικό φ. αερίου. Τηλ. 6972011265 - 2421312152, e-mail: kalathas.l@gmail.com

Πληροφορίες επικοινωνίας

  • Τηλ.:
  • email.: