Νέα καταχώρηση

ΕΠΙΠΛΟ ΧΙΝΔΙΜΠΑΤΟΓΛΟΥ

ΖήτησηΕργασία. Τελευταία ενημέρωση: 22/11/2021
Η εταιρία επίπλων Χινδιμπάτογλου ζητά νέους για στελέχωση του τμήματος μεταφορών και τοποθετήσεων. Παροχές: Μισθός και πριμ αποδοτικότητας. Πλήρης απασχόληση, ασφάλιση. Άμεση πρόσληψη. Απαιτούμενα προσόντα: Ηλικία 22-35 ετών Δίπλωμα οδήγησης. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. Αποστολή βιογραφικών: epiplo@hotmail.gr

Πληροφορίες επικοινωνίας

  • Τηλ.:
  • email.: